Leasing/Úver

Ak na obstaranie vozidla nemáte dostatočnú hotovosť, umožníme Vám čerpať prostriedky na jeho spolufinancovanie od našich partnerských spoločností prostredníctvom leasingu alebo úveru.   Schvaľovací proces prebieha podobným spôsobom, akoby sa auto už nachádzalo na Slovensku. Predložíte nám potrebné doklady a my zažiadame leasingovú spoločnosť o predschváleniespolufinancovania.Po dovoze nám už zvyšnú čiastku za auto doplatí naša partnerská leasingová spoločnosť a Vy si môžete Vaše vozidlo prevziať

Postup pri leasingu/úvere:

  • najvýhodnejšiu predbežnú leasingovú ponuku Vám pripravíme na konkrétne vybrané vozidlo
  • minimálna akontácia môže byť od 0-..%
  • po výbere pre Vás najvýhodnejšieho leasingu/úveru sa na základe dodania potrebných dokladov začne proces predschvaľovania v leasingovej spoločnosti, bankovom subjekte.
  • po schválení sa dohodnutá výška akontácie vyplatí našej spoločnosti, ako záloha na dovoz vozidla
  • naša spoločnosť zabezpečí v štandardných lehotách dovoz a prihlásenie vozidla (2+10dní)
  • po prihlásení vozidla do evidencie Slovenskej republiky si vozidlo môžete prevziať po podpísaní zmluvy o financovaní

 

Spôsob Platby

Všetky úhrady prebiehajú štandartným spôsobom prostredníctvom bankového účtu . Vykonať platbu môžete buď priamym vkladom na náš účet, ktorý je uvedený v sprostredkovateľskej zmluve, alebo bankovým prevodom.Naša spoločnosť záväzne rezervuje vozidlo u obchodného partnera v zahraničí až po uhradení zálohy na náš účet.

 

POŽADOVANÉ ÚHRADY:

v prípade hotovosti, 50% z ceny vozidla pri podpise zmluvy

v prípade, ak vozidlo nadobúdate formou leasingu/úveru, výška zálohy je dohodnutá akontácia

Do dvoch dní po dovoze je potrebné uhradiť:

zvyšných 50% z ceny vozidla pri hotovosti

cenu dovozu vozidla, platí aj pri leasingu/úvere

cenu prihlásenia, platí aj pri leasingu/úvere

Existing User?

Lost your password?