Dovoz

  • Dovoz na objednávku

Kde si klient vyberie vozidlo sám alebo mu naša spoločnosť pripraví zaujímavú ponuku a vozidlo dovezie osobne .Nákup vozidla v zahraničí prebieha na najvyššej profesionálnej úrovni. V zahraničí Vás pred predávajúcim ako kupujúceho zastupuje naša spoločnosť. Preto pracujeme s najmodernejšou digitálnou technikou, ktorá odhalí skryté prelakovania dielov, prípadné maskované opravy, zváranie, klampiarské a iné opravy. Vozidlo musí byť dovezené v deklarovanom stave, teda musí presne zodpovedať popisu, ktorý ste mali k dispozícii v čase, keď ste sa pre jeho kúpu rozhodli. Vozidlo dokonale obhliadame po technickej stránke, tak aby sme po dovoze vozidla na Slovensko zabezpečili Vaše požiadavky.  V prípade zistenia závad  alebo odchýliek  oproti deklarovanému stavu Vás priamo zo zahraničia informujeme, tak aby ste opätovne mohli prehodnotiť svoje rozhodnutie. Po dôkladnej fyzickej previerke, vozidlo prevezieme do sídla našej prevádzky v Starej Ľubovni

  • Dovoz priamo s klientom

Po výbere MV  a vopred dohodnutých podmienok ponúkame možnosť  zákazníka odviesť priamo k predajcovi a zabezpečiť tak plynulý a jednoduchý priebeh nákupu kde ma klient pocit  ako pri nákupe na Slovensku .Náš personál je vyškolený či už po jazykovej alebo po technickej stránke.

Ponúkame tiež veľmi zaujímavú alternatívu pre našich klientov aby ušetrili čas a hlavne finančne prostriedky nakoľko je cestovanie do zahraničia dosť náročné .
Spoločnosť  ABRUZZI GROUP  Vám vie na vopred dohodnutý termín zabezpečiť letenky či už s Bratislavy Viedne  Budapešti  Brna alebo Krakova  do najbližších miest západnej Európy kde Vás  na letisku bude čakať náš personál ,ktorý Vás dopraví  priamo k predajcovi ,kde si vy sami môžete vozidlo obhliadnuť a  vyskúšať .Na mieste Vám vybavíme všetky doklady potrebné na cestu domov.

Cena dovozu sa odvíja od miesta vozidla podľa sadzobníka na km .Každý dovoz  je individuálny preto je  vždy potrebne to vopred s klientom prekonzultovať. Cena dovozu obsahuje nielen náklady spojené s prevozom vozidla, ale aj odbornú technickú kontrolu vozidla priamo na mieste predaja.
V prípade záujmu Vám vieme na základe Vašich požiadaviek vyhotoviť kompletnú cenovú ponuku, vrátane všetkých nákladov (dovoz a prihlásenie MV). Cenovú ponuku Vám zašleme e-mailom, alebo osobne pri obchodnom stretnutí.
Tešíme sa na najbližšiu spoluprácu s Vami.

Existing User?

Lost your password?