PRIHLÁSENIE

Všetky vozidlá dovezené spoločnosťou ABRUZZI GROUP sú odovzdávané po dokončení procesu prihlásenia do evidencie Slovenskej republiky, so slovenským technickým preukazom, evidenčnými číslami a povinným zmluvným poistením.

Prihlásenia realizujeme od  5 až 10 pracovných dní v závislosti od miesta trvalého bydliska / sídla spoločnosti subjektu, na ktorý sa bude dovezené vozidlo prihlasovať
Prihlasovanie realizujeme vlastnou sieťou pracovníkov .

Cena prihlásenia 500,- EURO je jednotná pre všetky vozidlá bez ohľadu na ich vek a model a bude pripočítaná k cene vozidla. K tejto cene sa od 1.10.2012 pripočíta poplatok v zmysle novelizácie zákona o správnych poplatkoch podľa nasledovnej tabuľky:

       

Výkon motora Výška správneho poplatku
Do 80 kW 33 €
nad 80 kW do 86 kW 167 €
nad 86 kW do 92 kW 217 €
nad 92 kW do 98 kW 267 €
nad 98 kW do 104 kW 327 €
nad 104 kW do 110 kW 397 €
nad 110 kW do 121 kW 477 €
nad 121 kW do 132 kW 657 €
nad 132 kW do 143 kW 787 €
nad 143 kW do 154 kW 957 €
nad 154 kW do 165 kW 1 157 €
nad 165 kW do 176 kW 1 397 €
nad 176 kW do 202 kW 1 697 €
nad 202 kW do 228 kW 2 047 €
nad 228 kW do 254 kW 2 467 €
nad 254 kW 2 997 €

Existing User?

Lost your password?